9118 (4)

Groot onderhoud

Met u als opdrachtgever maken wij zorgvuldige afspraken, en samen ontwerpen we een realistische planning. Daarin denken wij pro-actief mee en beschrijven nauwkeurig elk detail. Een degelijke voorbereiding en optimale communicatie zijn essentiële factoren om het eigenlijke bouwproces op succesvolle wijze te voltooien. Aannemingsbedrijf Houtman heeft uitgebreide ervaring met alle facetten van zowel enkelschalige woningverbetering als groot onderhoud aan meerschalige wooncomplexen.

Goed luisteren, meedenken en oplossingsgericht adviseren. Bij onderhoud aan meerschalige wooncomplexen worden bewoners in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Tijdens het bouwproces is er directe communicatie tussen onze medewerkers en de individuele bewoner. De werkzaamheden worden tenslotte uitgevoerd binnen het persoonlijke domein, en alleen door betrokkenheid en het maken van goede afspraken kan de overlast door inbreuk op de privacy tot een minimum worden beperkt.

Voorafgaand aan het bouwproces wordt de feitelijke toestand van elke woning tijdens een inspectieronde fotografisch vastgelegd. Nadat met de opdrachtgever en bewoners de eisen en wensen zijn geinventariseerd, worden in een showroomopstelling de verschillende keuzemogelijkheden gevisualiseerd. Voor de kleurkeuze van het tegelwerk, de opbouw van de keuken of de inrichting van de badkamer dragen onze vakbekwame medewerkers zorg voor de begeleiding van de bewoners.

Aannemingsbedrijf Houtman is een betrouwbare partner met een veelzijdige productenpakket bij particuliere woningverbetering, de realisatie van VvE-projecten, en uitvoering van breedschalig onderhoud voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders. Een degelijke voorbereiding voorkomt tijdrovende discussies tijdens de bouwfase. Zo komen we tot een efficiënte aanpak die voor u als opdrachtgever uiteindelijk kan leiden tot een kostenbesparende tijdwinst.

Bekijk projectoverzicht